avatar

EA תמיד תשאר אותו EA! גם אם היא תנסה לכאורה לשנות את התדמית שלה, היא בסופו של דבר תפרק עוד חברה קטנה אם היא לא מספיק רווחית בעיניה!