avatar

מי שכתב את זה רציני!!!
אני מניח שאין לך ידע וחצי על המשחק
איך הגעת לאופניים ??
בוא נראה השם של כלי התחבורה הזה
או....
קראקן סאב
לזה אתה אמור להבין שזה....
צוללת
כמו כן יש תמונה של צוללת אישית
בכל כתבה שנוגעת לקרקאן סאב